INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Ubezpieczenia podróżne

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Podróżne

BOX: Ubezpeczenia Podróżne. Bezpieczny turysta. Top

Planujesz urlop? Wyjeżdżasz za granicę? Sprawdź jak działa nasze ubezpieczenie turystyczne i zadbaj o spokojny i bezpieczny wypoczynek.

UbezpieczeniaPodróżne.BezpiecznyTurysta.JakDziała

Bezpieczny turysta

Jak działa ubezpieczenie?

Podstawowy zakres ochrony obejmuje ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie pomoc assistance.

Pomoc z ubezpieczenia przysługuje w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży zagranicznej lub nieszczęśliwego wypadku podczas podróży krajowej.

Ubezpieczenie zapewnia m.in.:

 • organizację i pokrycie kosztów wizyt lekarskich,
 • transport medyczny do szpitala,
 • organizację leczenia w szpitalu wraz z pokryciem koszów badań, zabiegów i operacji (w wariancie Europa, Świat),
 • pokrycie kosztów akcji ratowniczych lub poszukiwawczych (w wariancie Europa, Świat).

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Ochrona ubezpieczeniowa i obsługa zgłoszeń 24 godziny na dobę
 • Pokrycie kosztów leczenia za granicą do kwoty nawet 1 000 000 zł
 • Szeroki zakres usług assistance
 • Ochrona w następstwie aktów terroru
 • Infolinia w języku polskim
 • Możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o szeroką gamę dodatkowych ubezpieczeń

BezpiecznyTurysta.ZakresOchrony

Zakres ochrony

W zależności od kierunku podróży, ubezpieczenie dostępne jest w jednym z trzech wariantów, który możesz dopasować do swoich potrzeb poprzez wybór sumy ubezpieczenia oraz ubezpieczeń dodatkowych.
Ochronę możesz także rozszerzyć o ryzyka związane z:

 • amatorskim uprawianiem sportów zimowych,
 • amatorskim uprawianiem sportów wysokiego ryzyka,
 • pogorszeniem stanu zdrowia spowodowanym zaostrzeniem lub powikłaniami choroby przewlekłej,
 • wykonywaniem pracy fizycznej.

BezpiecznyTurysta.DodatkoweUbezpieczenia

Dodatkowe ubezpieczenia

Podstawowy zakres ubezpieczenia, w zależności od charakteru
wyjazdu, możesz rozszerzyć dodatkowo o:

 • ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego,
 • ubezpieczenie sprzętu sportowego,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania lub skrócenia uczestnictwa w imprezie turystycznej,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania noclegów,
 • ubezpieczenie kosztów odwołania biletu lotniczego,
 • ubezpieczenie assistance samochodowy,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży na czas podróży.

UP.BT.Table

Tabela świadczeń i limitów -koszty leczenia i pomoc assistance
Świadczenia Polska Europa i Świat
Nieszczęśliwy wypadek Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Leczenie amulatoryjne Do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia wskazanej w Umowie ubezpieczenia Do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia wskazanej w Umowie ubezpieczenia
Wizyta lekarska
Zakup lekarstw
Transport medyczny
Transport zwłok
Leczenie szpitalne -
Transport Ubezpieczonego do Polski lub Kraju rezydencji -
Leczenie stomatologiczne - 600 zł
Poród - 8 000 zł
Transport osób bliskich towarzyszących w podróży Ubezpieczonemu 1 500 zł 5 000 zł
Akcja ratownicza lub poszukiwawcza w górach lub na morzu - 20 000 zł
Podróż i pobyt osoby wezwanej do towarzyszenia 1 000 zł 5 000 zł
Pobyt Osoby towarzyszącej Ubezpieczonemu w podróży 200 zł na dzień / maks. 5 dni 500 zł na dzień / maks. 7 dni
Transport i opieka nad niepełnoletnimi Dziećmi 1 000 zł 3 500 zł
Kierowca zastępczy 1 500 zł 4 000 zł
Przekazywanie wiadomości Bez limitu Bez limitu
Pomoc w przypadku kradzieży lub utraty dokumentów - Organizacja
Pomoc w odzyskaniu i ponowym wysłaniu bagażu podróżnego - Organizacja
Pomoc w przypadku opóźnienia lotu - Organizacja
Kontynuacja zaplanowanej podróży 1 500 zł 5 000 zł
Rekonwalescencja - 500 zł na dzień / maks. 7 dni
Wcześniejszy powrót Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania 1 500 zł 5 000 zł
Wpłata w poczet kaucji - Organizacja
Pomoc prawna - 3 000 zł
Pomoc tłumacza - 1 000 zł
Organizacja na terenie Polski kontynuacji leczenia rozpoczętego za granicą - Organizacja
Opieka nad zwierzętami 400 zł Organizacja
Tabela świadczeń i limitów -koszty leczenia i pomoc assistancePolska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia wskazanej w Umowie ubezpieczenia
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Do wysokości sumy ubezpieczenia Kosztów leczenia wskazanej w Umowie ubezpieczenia
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
600 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
8 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 500 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
5 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
20 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 000 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
5 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
200 zł na dzień / maks. 5 dni
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
500 zł na dzień / maks. 7 dni
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 000 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
3 500 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 500 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
4 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
Bez limitu
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Bez limitu
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 500 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
5 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
500 zł na dzień / maks. 7 dni
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
1 500 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
5 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
3 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
1 000 zł
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
-
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja
Polska
Polska
Nieszczęśliwy wypadek
400 zł
Europa i Świat
Europa i Świat
Nagłe zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek
Organizacja