INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Ubezpieczenia na Życie

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia na Życie

Slideshow: Ubezpieczenia na Życie

BOX : Ubezpieczenia, które współgrają

Ubezpieczenia, które współgrają

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie podzielone zostało na trzy warianty ochrony:

 • ochrona życia,
 • ochrona zdrowia,
 • ochrona wypadkowa.

Każdy z wariantów ochrony został przygotowany z możliwością wyboru jednej z trzech sum ubezpieczenia oraz składki. Sam możesz skomponować swoje ubezpieczenie wybierając jeden, dwa albo trzy warianty. Dla każdego z nich możesz wybrać składkę i odpowiadającą jej sumę ubezpieczenia.

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych w wieku 18-70 lat. Przystąpienie do ubezpieczenia nie jest poprzedzane badaniami lekarskimi i pytaniami o stan zdrowia.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Prosta konstrukcja ubezpieczenia
 • 9 wariantów do wyboru
 • Brak badań lekarskich i pytań o stan zdrowia

Information ubezpieczenia ktore wspolgraja

Warianty ochrony

Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego:

 • wskutek nieszczęśliwego wypadku w pierwszych 12 miesiącach lub niezależnie od przyczyny śmierci od 13 miesiąca obowiązywania umowy wypłacimy świadczenie w wysokości wybranej sumy ubezpieczenia,
 • z przyczyny innej niż nieszczęśliwy wypadek do 12 miesiąca zwracamy wpłacone składki powiększone o 100 zł.

Środki wypłacone w ramach ubezpieczenia mogą pomóc bliskim Ubezpieczonego w:

 • pokryciu kosztów pogrzebu,
 • spłacie zobowiązań.

Zakres ubezpieczenia: rozpoznanie u Ubezpieczonego nowotworu złośliwego, udaru mózgu lub zawału serca.

W przypadku poważnego zachorowania:

 • do 12 miesiąca - zwrócimy wpłacone składki powiększone o 100 zł,
 • od 13 miesiąca obowiązywania umowy - wypłacimy świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia.

Od początku ochrony zapewniamy:

 • możliwość skorzystania z drugiej opinii lekarskiej (profesor lub doktor nauk medycznych) – do 2 000 zł,
 • organizację i pokrycie kosztów wizyty fizykoterapeuty – do 800 zł.

Zakres ubezpieczenia: śmierć Ubezpieczonego lub trwałe inwalidztwo częściowe lub całkowite wskutek nieszczęśliwego wypadku oraz OC w życiu prywatnym, assistance domowy, dla zwierząt oraz rowerowy.

Świadczenie wypłacimy, gdy osoba ubezpieczona ulegnie wypadkowi lub wyrządzi szkodę innej osobie.

Box: Ubezpieczenia na Życie - Spokojne życie

Spokojne życie

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia pomoc finansową Ubezpieczonemu lub jego bliskim w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak śmierć, utrata zdrowia czy pobyt w szpitalu. W ramach ubezpieczenia można również zapewnić sobie świadczenia z tytułu urodzenia dziecka oraz na wypadek innych zdarzeń dotyczących członków rodziny.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Szeroki zakres ubezpieczenia
 • Możliwość dopasowania ubezpieczenia do własnych potrzeb (11 wariantów do wyboru)
 • Składka już od 35 zł miesięcznie
 • Wysokie sumy ubezpieczenia, nawet do 75 tys. zł z tytułu śmierci ubezpieczonego
 • Wysokie świadczenia, nawet 200 tys. zł w przypadku śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym
 • Możliwość wskazania kilku uposażonych, którzy otrzymają świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego

UbezpieczeniaNaZdrowie: Information Box - Spokojne Życie - Jak działa ubezpieczenie?

Kto może przystąpić do ubezpieczenia?

Ubezpieczenie skierowane jest do osób fizycznych w wieku 18-64 lat, które:

 • nie przebywają na zwolnieniu lekarskim lub nie posiadają orzeczenia o niezdolności do pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie wykonują żadnego z zawodów lub czynności wykluczających możliwość przystąpienia do ubezpieczenia.

Przystąpienie do ubezpieczenia poprzedzone jest wypełnieniem krótkiej ankiety medycznej.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w 11 wariantach, dzięki czemu możesz w łatwy sposób dopasować zakres ochrony, wysokość sum ubezpieczenia oraz poziom składki do swoich indywidualnych potrzeb.

Wybierając nasze ubezpieczenie na życie:

 • zabezpieczasz finansowo bliskich, na wypadek gdyby Ciebie zabrakło,
 • zapewniasz sobie środki w razie utraty zdrowia wskutek wypadku,
 • otrzymasz świadczenia z tytułu pobytu w szpitalu,
 • wypłacimy Ci środki w razie poważnego zachorowania,
 • możesz otrzymać świadczenia w razie urodzenia dziecka lub utraty bliskiej osoby.