INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Ubezpieczenia majątkowe

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Majątkowe

Slideshow

Box : Bezpieczny Dom

Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance:
  • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
  • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe
 • szeroki wybór ubezpieczeń dodatkowych

Co możesz ubezpieczyć?

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
 • dom jednorodzinny wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz znajdującymi się na tej samej posesji budynkiem gospodarczym i ogrodzeniem,
 • dom w budowie,
 • garaż wolnostojący,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.