INFOLINIA
48 370 48 48
48 370 48 48
dokumenty

Ubezpieczenia majątkowe

Zagnieżdżone portlety

Logo: Ubezpieczenia Majątkowe

Slideshow

Box : Bezpieczny Dom

Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę nieruchomości oraz elementów stałych, jej wyposażenia lub ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie ognia, powodzi, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance:
  • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
  • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • 20% zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe

Co możesz ubezpieczyć?

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • mieszkanie,
 • dom jednorodzinny wraz z garażem wolnostojącym, budynkami gospodarczymi i ogrodzeniem,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy.

Zakres ochrony

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach pakietowych oraz w formie indywidualnej, która umożliwia dopasowanie zakresu i sum ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb.

TABELA : Bezpieczny dom

Zakres Ochrony Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie) Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny) Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres Suma Ubezpieczenia Zakres Suma Ubezpieczenia Zakres Suma Ubezpieczenia
Nieruchomość od ognia i innych zdarzeń losowych
określana indywidualnie dla każdego wybranego zakresu
2 000 zł/m2 X X
Stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych
400 zł/m2
Ruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
200 zł/m2
Ruchomości i stałe elementy od kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji
100 zł/m2
200 zł/m2
Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
50 000 zł
25 000 zł
Garaż wolnostojący i stale elementy od ognia i innych zdarzeń losowych
10% w ramach sumy ubezpieczenia domu (maks.  50 000 zł) X X
Budynek gospodarczy i stałe elementy od ognia i innych zdarzeń losowych
X X X X
Ogrodzenie od ognia i innych zdarzeń losowych
2,5% w ramach sumy ubezpieczenia domu (maks. 10 000 zł) X X
Ubezpieczenie mienia osób trzecich (szkody zalaniowe)
10 000 zł
10 000 zł
10 000 zł
Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
Assistance
zgodnie z tabelą świadczeń i limitów
zgodnie z tabelą świadczeń i limitów
zgodnie z tabelą świadczeń i limitów
- w zakresie;
- opcja; X - brak w zakresie;
Zakres OchronyForma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia określana indywidualnie dla każdego wybranego zakresu
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 2 000 zł/m2
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
X
Suma Ubezpieczenia X
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 2 000 zł/m2
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 400 zł/m2
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 200 zł/m2
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 400 zł/m2
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 100 zł/m2
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 200 zł/m2
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia określana indywidualnie dla każdego wybranych zakresów
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 50 000 zł
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 25 000 zł
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 10% w ramach sumy ubezpieczenia domu (maks.  50 000 zł)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
X
Suma Ubezpieczenia X
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
X
Suma Ubezpieczenia X
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
X
Suma Ubezpieczenia X
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 2,5% w ramach sumy ubezpieczenia domu (maks. 10 000 zł)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
X
Suma Ubezpieczenia X
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 10 000 zł
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 10 000 zł
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia 10 000 zł
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia do wyboru:
5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Forma indywidualna (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia zgodnie z tabelą świadczeń i limitów
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Wariant pełny (tylko dom jednorodzinny)
Zakres
Suma Ubezpieczenia zgodnie z tabelą świadczeń i limitów
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Wariant podstawowy (dom jednorodzinny lub mieszkanie)
Zakres
Suma Ubezpieczenia zgodnie z tabelą świadczeń i limitów